T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi

75.Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Gezici Kütüphane aracı Valilik Makamından alınan olurla 01/12/2014-15/12/2014 tarihleri arasında bakım ve onarımının yapılması için hizmete ara vermiştir.