T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi

‘’Kütüphane Hizmet Esasları Genelgesi’’ nde ‘’ Resmi ve dini bayram tatillerinin cuma akşamına kadar sürmesi durumunda, takip eden cumartesi günü kütüphane kapalı tutulur.‘’ denilmektedir. İlgili genelgeye göre kütüphanemiz 01 Mayıs 2015 Cuma günü ve 02 Mayıs 2015 Cumartesi günleri kapalı tutulacaktır. Saygıyla duyurulur.