T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi

Gevher Nesibe Salonu 2 (300 - 600'ler)

300 Toplum Bilimleri

400 Dil ve Dilbilim

500 Doğa Bilimleri ve Matematik

600 Teknoloji (Uygulamalı Bilimler)

Koleksiyonu bu salonda bulunmaktadır.