T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi

‘’Kütüphane Hizmet Esasları Genelgesi’’ nde ‘’ Resmi ve dini bayram tatillerinin cuma akşamına kadar sürmesi durumunda, takip eden cumartesi günü kütüphane kapalı tutulur.‘’ denilmektedir. İlgili genelgeye göre kütüphanemiz 19 Mayıs 2017 Cuma günü ve 20 Mayıs 2017 Cumartesi günleri kapalı tutulacaktır. Saygıyla duyurulur.