T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi

75. YIL İL HALK KÜTÜPHANESİ “ÇOCUK SÖYLEŞİLERİ” ETKİNLİĞİ YILLIK PLANI

  • Çocuk etkinlikleri afiş 1.jpg
  • Çocuk etkinlikleri afiş 2.jpg
 Aylık Çocuk Söyleşileri etkinliklerimizin ilki olacak “Çocuk ve Kitap ve Ebeveyn” adlı söyleşi etkinliğimiz 9 Kasım 2017 Perşembe günü 14:30’da konferans salonumuzda gerçekleşecektir.

Diğer aylar için belirlenen konu ve konuklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Etkinliklerin günü ve saati her ay başında web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

75. YIL İL HALK KÜTÜPHANESİ

“ÇOCUK SÖYLEŞİLERİ” ETKİNLİĞİ YILLIK PLANI

TARİH

KONU

KONUKLAR

1

Kasım-2017

“Çocuk ve Kitap ve Ebeveyn”
Çocuğun kitap ihtiyacı, çocuk kitapları ve çocuğa kitap okumada dikkat edilecek hususlar

Eğitimci Ayşe Berre DURMUŞ

2

Aralık-2017

Çocuğun Doğal Özellikleri

Çocuğun merak, bağımsızlık, masumiyet, sevgi, mizah gibi özellikleri ve bunların korunup desteklenmesi.

Eğitimci Ayşe Berre DURMUŞ

3

Ocak-2018

“Anne Baba Olmak”

Psikolojik açıdan sağlıklı çocuklar yetiştirme de doğru anne baba tutumlarını tanımak, çocuğun doğasını tanımak ve anlamak.

Uzm. Psk. Dan. Ayşe Fikriye SARIOĞLU

4

Şubat-2018

“Yılmaz çocuk yetiştirmek”

Yaşamdaki zorluklar karşısında kendini toparlama gücüne sahip, duygularının farkında olan bireyler yetiştirmek.

Uzm. Psk. Dan. Ayşe Fikriye SARIOĞLU

5

Mart-2018

“Çocuk ve Oyun İlişkisi”

Çocuk gelişiminde oyunun önemi, oyuncak ve oyun arkadaşlarının rolü, teknoloji ve oyun ilişkisi üzerine

Eğitimci Ayşe Berre DURMUŞ

6

Nisan-2018

“Çocuk ve Akran ilişkisi”

Akran ilişkisinin gerektirdiği yetenekler, empati gelişimine akran etkisi, zorbalık.

Eğitimci Ayşe Berre DURMUŞ

7

Mayıs-2018

“Çocuğumu nasıl korurum?”

Çocuğun ihmal ve istismara karşı korunmasında ebeveyne düşen roller

Uzm. Psk. Dan. Ayşe Fikriye SARIOĞLU

8

Haziran-2018

“Çocuk ve Kitap

Çocuğa kitap okuma gerekliliği, kitap seçiminde etkili kriterler (yaşa uygunluk, içerik vs.), çocuğa interaktif kitap okuma yöntemleri

Eğitimci Ayşe Berre DURMUŞ

KONUKLAR

Uzm. Psk. Dan. Ayşe Fikriye SARIOĞLU

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden mezun oldu. “Mükemmeliyetçilik ve Akademik Erteleme Eğilimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konulu tez çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Halen Gazi Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları anabilimdalında stajını tamamladıktan sonra çeşitli psikolojik değerlendirme testleri eğitimleri ile Sistemik Çift ve Aile Terapisi ve Erciyes Üniversitesi Aile Danışmanlığı eğitimlerini aldı.

Halen okul psikolojik danışmanı olarak çalışmakta, Erciyes Üniversitesi’nde  grup pskioeğitimi, dersler ve seminerler yürütmektedir.

Eğitimci Ayşe Berre DURMUŞ

Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliğinden mezun oldu. Hacettepe Üniversite’si Okul Öncesi Eğitim Programında yüksek lisans yapıyor. Bir dönem anaokulunda sınıf öğretmeni olarak çalıştı.

75. Yıl İl Halk Kütüphanesinde 0-6 yaş grubu çocuklar için haftada bir Masal Saati etkinliğini düzenlemekte olan Ayşe Berre Durmuş, Çocuk Söyleşileri çalışmasıyla ebeveynlere çocuklarını tanımayı ve çocuklar için en önemli uğraşlardan olan oyun ve kitap ile ilgili prensipleri öğretmektedir.