T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi

Web İçerik Yönetimi aktarımı sırasında veri kaybı yaşanmıştır.Kayıpları en kısa sürede telafi etmeye çalışacağız.