T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi

Çocuklar okulda anneler kütüphanede, sinema keyfinde! Film Gösterimi: Mahpeyker Kösem Sultan "Mahpeyker" Türk asıllı ve Müslüman bir aileden olmayan, ancak tesadüfler neticesi Osmanlı sarayına geldikten sonra imparatorluğun kaderini etkileyecek önemde mevki kazanan bir kadının aşk, iktidar mücadelesi ve entrika sarmalında geçen hayatının hikayesidir. Bu yönüyle Mahpeyker erkek ağırlıklı ve savaş ekseninde anlatılagelmiş Osmanlı tarihine farklı bir dil ve açıdan yaklaşmaktadır. Ancak film dramatik kurgunun ötesinde, Osmanlı haremini varlıkları önem taşımayan kadınlar koğuşu olarak algılayan oryantalist düşünceye itiraz etmektedir.

  • 28.03.2019 Mahpeyker Kösem Sultan.png